نمی فهمم چرا؟

میگه من Exhibitionist هستم.

میگم خب یالا، بیا در بیار ببینیم چه مدلی دورش رو تراشیدی!!؟

تشرق میزنه بیخ گوشم!

مرگ، خودت گفتی آخه!

خب پیراهنت رو بزن بالا ببینیم چه مدلی هستن؟!

میگه نه!

خب این مدل Exhibitionist ندیده بودم که باید برای دیدن پاچه خواری کنی.

/ 2 نظر / 6 بازدید
Alborz

سلام. والّا سربازی ما مثل همه گذشت. دقيقاً 18 ماه خدمتم طول کشيد. همه جا 20 ماهه، من چون تو منطقه مرزی محسوب ميشد خدمتم، دو ماه کمتر سربازيم طول کشيد. حالا اگه اون دو ماه رو منظورت بود، اينه. وگرنه فکر نکنم انقدرام کوتاه بوده باشه به جان خودم!