دایی ببری

یهو دلم تنگ شد!

یهو رفتم ازینجا

یهو دلم نمیخواد برگردم

دلم میخواد امشب یکم فکر کنم و خیال پردازی و ازین صوبتا.

*
کسی پایه هست بریم دور دورا؟

/ 2 نظر / 8 بازدید
دنیا

رو من حساب نکن [نیشخند] [نیشخند] [نیشخند]

فاطی

ولی رو من حساب کن[چشمک]20 درصد هم خیلی کمه